P.V. Stormvogels Blog

17 Maart LAATSTE kans voor inleveren hok en entlijsten

As vrijdag 17 maart de LAATSTE kans om hoklijsten + entfomulieren in te leveren, voor het vluegseizoen voor de oude duiven begint. Inleveren bij Jaco de Bruijn. Vanaf 19.30 uur is het gebouw open. LET OP!! Neem ook uw Mega systeem mee zodat we de...

8 Maart jaarvergadering

UITNODIGING JAARVERGADERING/VOORJAARSVERGADERING PV Stormvogels woensdag 8 MAART 2017. AANVANG VERGADERING 20.00 UUR AGENDA Opening Ingekomen stukken Notulen vorige vergadering Jaarverslag secretaris Jaarverslag penningmeester Verslag kascontrole Verkiezing nieuw kascontrole-lid Bestuursverkiezing Aftredend en niet verkiesbaar Kor Nederveen, Arie Brouwer en Jos Meerkerk Kandidaten kunnen zich aanmelden vóór...

Ophokplicht

Vogelgriep In verband met de bestrijding van Aviaire Influenza (vogelgriep) zijn er maatregelen afgekondigd door de staatssecretaris. Deze zijn ook van toepassing op onze duiven. Op dit moment geldt: Er is per direct een ophokplicht van kracht. Dit betekent dat de duiven niet uit mogen vliegen....

Berichtgeving afdeling 5 omtrent vliegprogramma 2017

Alblasserdam, 8 oktober 2016. Geachte secretariaten van de samenspelen, Van verschillende kanten bereiken ons vragen over het vliegprogramma van Afdeling 5. Daarom geven we u enige uitleg; Via het N.P.O. heeft u in Op de Hoogte een voorstel vliegprogramma kunnen lezen. Dat veroorzaakte veel vragen...

Winterprogramma

BINGO De bingo wordt ipv 4 november op 11 november gehouden. Aanvang 20.00 uur. Het gebouw is vanaf 19.30 uur open. TENTOONSTELLING De tentoonstelling wordt ipv 10 december op 17 december gehouden. Vrijdagsavonds, 16 december, kunnen de duiven gebracht worden vanaf 19.00 uur. Om 20.00...