Categorie: Nieuws

Bericht samenspel aan bestuur afdeling 5

Geacht bestuur Afdeling 5. Namens een aantal verenigingen van Samenspel Zuid Holland Oost. Wil ik hierbij officieel protest aan tekenen aangaande de lossing van de Jonge duiven op Meer 13-6 De afspraak was lossing per samenspel, dat is ook voor alle samenspelen gebeurt behalve voor...

Reactie kring bestuur op verzoek extra vergadering

Geacht bestuur. Ook ik was verbaasd over het lossingsbesluit van Afdeling5 afgelopen zaterdag Alleen is er op korte termijn zeker deze week niet een datum te geven voor een spoed vergadering. Er is deze week elke dag inkorven behalve woensdag avond maar dan ben ik...

berichtgeving Kort Geding 5 juni 2015

Beste sportvrienden, Op vrijdag 5 juni 2015 is op het Ministerie van Justitie aan het Prins Clausplein te Den Haag het Kort Geding welke het bestuur van afdeling 12 “De Kuststrook” tegen het bestuur van afdeling 5 Zuid Holland had aangespannen behandeld. Afdeling 12 “De...

Update van afdelingsbestuur

Beste liefhebbers, Het is al enige tijd stil zult u zeggen en dat klopt. Wij hebben als bestuur van Afd. 5 gekozen om op de eerste plaats voor iedereen de duivensport mogelijk te maken. Na een hele winter alle energie in Eerlijker Sport en Spel...

PV Stormvogels neemt deel aan alcoholconvenant

Vandaag heeft Jos Meerkerk namens PV Stormvogels een handtekening gezet onder het alcoholconvenant van de gemeente Hardxinxveld-Giessendam. Het doel van dit convenant is om de verstrekking van alcoholhoudende dranken in de horeca aan jongeren beneden de 18 jaar zodanig tegen te gaan dat het nalevingspercentage...

Foto’s Kampioenen 2014!

Hieronder een lijstje van de liefhebbers die recht hebben op één of meerdere foto’s. Natuurlijk is er de mogelijkheid om overige duiven op de foto te laten zetten, deze kosten zijn dan wel voor eigen rekening. P. Punt 1 foto naar keuze + 12-1631508  asduif...

Schrijven NPO mbt sancties Afd. 5

Beste leden, vandaag hebben we een schrijven ontvangen van het NPO met betrekking tot de ontstane situatie en de opgelegde sancties. Klik hier voor het schrijven van het NPO. Het bestuur

Bericht bestuur afdeling 5

Beste Liefhebbers en leden van Afdeling 5 Ter geruststelling delen wij u mede dat vanavond bij elke vereniging de duiven gewoon worden opgehaald. Zaterdag spelen we met elkaar de eerste midfond vlucht. Geen enkel lid loopt een persoonlijk risico! Wij hebben er als bestuur voor...