Categorie: Nieuws

Berichtgeving afd.12 inzake kortgeding

Geachte leden van afdeling 12 “De Kuststrook” Op 23 juni jl. heeft de Kort-Geding-rechter uitspraak gedaan in het geschil tussen de Afdeling 5 en de Afdeling 12. Daarbij is de Afdeling 12 in het gelijk gesteld en is al hetgeen wat door de Afdeling 5...

Bericht afdeling n.a.v. uitspraak kortgeding

Beste sportvrienden, Zoals u weet heeft het bestuur van Afd. 12 onze afdeling in een kort geding betrokken. Dat kort geding is niet in ons voordeel beslecht. De uitspraak treedt in werking op 6 juli 2015 !! We zullen dus de uitspraak van het Beroepscollege...

Reactie bestuur Afd.5 op lossing Meer 13/06/2015

Heren, Het bestuur van Afd. 5 heeft gisterenavond uitgebreid gesproken over de africhtingen en lossingen. Dat er fouten zijn gemaakt is ons duidelijk en dat vinden ook wij heel vervelend maar het is onomkeerbaar. Namens het bestuur, de lossingscommissie en de vervoerscommissie bieden wij u...

Bericht samenspel aan bestuur afdeling 5

Geacht bestuur Afdeling 5. Namens een aantal verenigingen van Samenspel Zuid Holland Oost. Wil ik hierbij officieel protest aan tekenen aangaande de lossing van de Jonge duiven op Meer 13-6 De afspraak was lossing per samenspel, dat is ook voor alle samenspelen gebeurt behalve voor...

Reactie kring bestuur op verzoek extra vergadering

Geacht bestuur. Ook ik was verbaasd over het lossingsbesluit van Afdeling5 afgelopen zaterdag Alleen is er op korte termijn zeker deze week niet een datum te geven voor een spoed vergadering. Er is deze week elke dag inkorven behalve woensdag avond maar dan ben ik...

berichtgeving Kort Geding 5 juni 2015

Beste sportvrienden, Op vrijdag 5 juni 2015 is op het Ministerie van Justitie aan het Prins Clausplein te Den Haag het Kort Geding welke het bestuur van afdeling 12 “De Kuststrook” tegen het bestuur van afdeling 5 Zuid Holland had aangespannen behandeld. Afdeling 12 “De...

Update van afdelingsbestuur

Beste liefhebbers, Het is al enige tijd stil zult u zeggen en dat klopt. Wij hebben als bestuur van Afd. 5 gekozen om op de eerste plaats voor iedereen de duivensport mogelijk te maken. Na een hele winter alle energie in Eerlijker Sport en Spel...