Categorie: Mededelingen

Nanteuil wordt Pontoise

Bericht van de lossingscommissie… Door hevige regenval in Nanteuil is de losplaats veranderd in een modderpoel met het risico dat onze wagens vast komen te staan. Aangezien het verharde deel in Nanteuil maar ruimte biedt aan 2 wagen en we met 8 wagens zijn, zijn...

Berichtgeving afdeling 5 omtrent vliegprogramma 2017

Alblasserdam, 8 oktober 2016. Geachte secretariaten van de samenspelen, Van verschillende kanten bereiken ons vragen over het vliegprogramma van Afdeling 5. Daarom geven we u enige uitleg; Via het N.P.O. heeft u in Op de Hoogte een voorstel vliegprogramma kunnen lezen. Dat veroorzaakte veel vragen...

Inkorven vanaf 19.00uur

Beste leden, nu de dagfond gaat beginnen verwachten we dat het aantal duiven per vlucht flink af zal gaan nemen. Om de inkorvers ook nog de tijd te gunnen om te kunnen eten en douchen alvorens ze naar de club komen is in overleg met...

Parkeren

Beste leden, om problemen met het ophalen te voorkomen willen we als bestuur u vriendelijk verzoeken om na het inkorven de auto’s, bij het lokaal, zoveel mogelijk op de parkeerplaatsen langs het pad te zetten. Wanneer de vrachtwagen arriveert moeten de auto’s even verplaatst worden...

Klokken ophalen

Beste leden, Alle klokken zijn weer bijgewerkt. Ik zal zaterdagochtend tussen 09.30uur en 10.00uur op de club zijn dan kunt u de klok op komen halen in het geval u hem nog niet terug hebt. Voor diegenen die de klok al wel terug hebben maar...

Belangrijke data; 14 en 18 maart!!

Beste leden, Hierbij 2 belangrijke data; – Maandag 14 maart 2016: Inleveren hoklijsten, entlijsten, klokmutaties en klokken – Vrijdag 18 maart 2016; Voorjaars-/Jaarvergadering, tevens teruggave klokken.

Ledenvergadering 19 februari 2016

UITNODIGING LEDENVERGADERING 19 FEBRUARI 2016 Hierbij nodigen wij de leden uit voor de ledenvergadering van PV Stormvogels. Aanvang 20.00 uur. AGENDA 1. Opening 2. Notulen najaarsvergadering 2015 3. Ingekomen stukken 4. Bespreking voorstellen voor Kring/Afdeling 5. Rondvraag 6. Sluiting

Keuren mechanische klokken

Beste leden, Zaterdag 27 februari is er de gelegenheid om uw mechanische klok te laten keuren in het lokaal van PV de Luchtbode in H.I.Ambacht. Dit kan van 10.00uur t/m 15.00uur. Het is de bedoeling dat u zelf met de klok naar H.I.Ambacht gaat om...

Fotograaf

Beste leden, afgelopen vrijdag zou er een fotograaf aanwezig zijn om de duiven van onze kampioenen op de foto te zetten. Zoals u wellicht heeft meegekregen is dit helemaal in het water gevallen. De fotograaf heeft aangegeven de afspraak niet te hebben genoteerd in zijn...