Monthly Archive: maart 2017

Infoboek ZHO 2017

Hierbij het infoboek ZHO 2017. Deze staat ook op de site van afdeling 5 onder samenspel nieuws. >> INFO BOEK 2017 totaal (Klik link voor downloaden)

Kloklijsten

Allen, ik heb zojuist naar iedereen (waar van toepassing) een kloklijst doorgestuurd. Graag de mutaties aangeven zodat deze in de klok verwerkt kunnen worden. Excuses voor de late communicatie maar dat heeft alles te maken met drukte op het werk van zowel Jan, Nico als...

17 Maart LAATSTE kans voor inleveren hok en entlijsten

As vrijdag 17 maart de LAATSTE kans om hoklijsten + entfomulieren in te leveren, voor het vluegseizoen voor de oude duiven begint. Inleveren bij Jaco de Bruijn. Vanaf 19.30 uur is het gebouw open. LET OP!! Neem ook uw Mega systeem mee zodat we de...

8 Maart jaarvergadering

UITNODIGING JAARVERGADERING/VOORJAARSVERGADERING PV Stormvogels woensdag 8 MAART 2017. AANVANG VERGADERING 20.00 UUR AGENDA Opening Ingekomen stukken Notulen vorige vergadering Jaarverslag secretaris Jaarverslag penningmeester Verslag kascontrole Verkiezing nieuw kascontrole-lid Bestuursverkiezing Aftredend en niet verkiesbaar Kor Nederveen, Arie Brouwer en Jos Meerkerk Kandidaten kunnen zich aanmelden vóór...