Nanteuil wordt Pontoise

Bericht van de lossingscommissie…

Door hevige regenval in Nanteuil is de losplaats veranderd in een modderpoel met het risico dat onze wagens vast komen te staan. Aangezien het verharde deel in Nanteuil maar ruimte biedt aan 2 wagen en we met 8 wagens zijn, zijn we genoodzaakt uit te wijken naar een andere losplaats. Het verharde deel in Nanteuil zal gebruikt worden door afdeling 3 (Oost Brabant). In overleg hebben de vervoerscommissie, lossingscommissie en concourscommissie besloten uit te wijken naar Pontoise. De vrachtprijs voor Pontoise is €0,79. Alvast veel succes toegewenst.