Bericht samenspel aan bestuur afdeling 5

Geacht bestuur Afdeling 5.

Namens een aantal verenigingen van Samenspel Zuid Holland Oost.
Wil ik hierbij officieel protest aan tekenen aangaande de lossing van de Jonge duiven op Meer 13-6
De afspraak was lossing per samenspel, dat is ook voor alle samenspelen gebeurt behalve voor Zuid Holland Oost.

Zie hier onder een mail die ik als voorzitter gehad hebt terwijl ik niks aan de lossing kan doen en er ook geen invloed op hebt.
Gaarne zou ik van het bestuur en de lossings commissie horen wat hun besluit was om ons gelijk met G & O te lossen.
Vele liefhebbers in Z H O zijn meer dan 20% van de jongen nog kwijt.