Bericht afdeling n.a.v. uitspraak kortgeding

Beste sportvrienden,

Zoals u weet heeft het bestuur van Afd. 12 onze afdeling in een kort geding betrokken.
Dat kort geding is niet in ons voordeel beslecht. De uitspraak treedt in werking op 6 juli 2015 !!
We zullen dus de uitspraak van het Beroepscollege moeten naleven op straffe van…..

Wij zullen als bestuur nu moeten nadenken en beslissen wat ons te doen staat.
1. Daarvoor hebben we op zeer korte termijn overleg met onze advocaat.
2. Het bestuur vergadert dinsdag 30 juni om haar standpunt te bepalen.
3. De 12 verenigingen hebben ook al overleg gevoerd.

We menen als bestuur dat u recht heeft op deze informatie en zullen u van het verdere verloop op de hoogte houden.
Voor de 12 verenigingen die het betreft moet dit een enorme teleurstelling zijn.

Namens het bestuur van Afdeling 5

secretariaat

Bron: www.afdeling5.nl