Verklaring bestuur afdeling 5

VERKLARING NAMENS HET VOLTALLIGE BESTUUR VAN Afd. 5 Naar aanleiding van de brief die het NPO bestuur aan alle verenigingen heeft gestuurd is er natuurlijk veel onrust ontstaan, logisch onze sport wordt ernstig in haar voortbestaan bedreigd. Het is echter een beslissing waartegen we binnen 30...

Belangrijke mededeling; UPDATE

Beste leden, vandaag hebben alle secretarissen van de verenigingen uit afdeling 5 een brief ontvangen van het NPO dat alle leden van afdeling 5 worden uitgesloten van de Nationale Kampioenschappen. Ook worden alle lossingsvergunningen ingetrokken voor de rest van het seizoen. Kort samengevat mag er van...

Inkorven Meer

Wellicht ten overvloede maar alle leden die morgen in wil korven op Meer worden geacht ook bij het laden van de manden aanwezig te zijn. Er is nog geen mandenploeg ingedeeld voor deze vlucht dus doen we het met zijn allen onder het mom van...

Instructie Verantwoord Alcohol schenken

Beste leden, Afgelopen periode heeft Stormvogels een vergunning van de gemeente ontvangen voor de drank en horeca wet. Deze vergunning houdt in dat we als vereniging alcoholische drank mogen blijven schenken. Wel moeten alle personen die achter de bar staan een verklaring sociale hygiëne bezitten...

Mededeling bestuur

Beste leden, Vrijdag 3 april starten we weer me de eerste vlucht. Iedereen die mee wil doen met de deze eerste vlucht, inkorven vrijdag 3 april, wordt geacht ook aanwezig te zijn voor het laden van de manden. Dit omdat er voor deze vlucht nog...