Berichtgeving afd.12 inzake kortgeding

Geachte leden van afdeling 12 “De Kuststrook” Op 23 juni jl. heeft de Kort-Geding-rechter uitspraak gedaan in het geschil tussen de Afdeling 5 en de Afdeling 12. Daarbij is de Afdeling 12 in het gelijk gesteld en is al hetgeen wat door de Afdeling 5...

Bericht afdeling n.a.v. uitspraak kortgeding

Beste sportvrienden, Zoals u weet heeft het bestuur van Afd. 12 onze afdeling in een kort geding betrokken. Dat kort geding is niet in ons voordeel beslecht. De uitspraak treedt in werking op 6 juli 2015 !! We zullen dus de uitspraak van het Beroepscollege...