Berichtgeving afdeling 5 omtrent vliegprogramma 2017

Alblasserdam, 8 oktober 2016.

Geachte secretariaten van de samenspelen,
Van verschillende kanten bereiken ons vragen over het vliegprogramma van Afdeling 5.
Daarom geven we u enige uitleg;

Via het N.P.O. heeft u in Op de Hoogte een voorstel vliegprogramma kunnen lezen. Dat veroorzaakte veel vragen maar dat stuk was bedoeld als een discussiestuk.

Verder vindt er een landelijk overleg plaats ter ondersteuning van het N.P.O. bestuur waarin wordt getracht tot een afstemming te komen op gebieden die alle afdelingen betreffen. Daarbij moet worden gedacht aan; Centrale Vluchtleiding, Afspraken over de Vlieglijn waarbinnen de losplaatsen dienen te liggen, Vliegschema en Nationale Kampioenschappen.
In dat Informele Overleg komen op 15 oktober bovenstaande zaken aan de orde en proberen we tot goede landelijke afspraken te komen.
U begrijpt dat zolang niet volstrekt duidelijk is welke afspraken daar gemaakt worden geen enkel vliegprogramma relevant is, ook het u toegezonden vliegprogramma van Afdeling 5 niet.
Diverse voorstellen rond het vliegprogramma en zelfs complete vliegprogramma’s zijn ingediend maar we willen wachten tot duidelijk is wat we landelijk kunnen bereiken voor we iets naar buiten brengen.
Zodra duidelijk is welke kant we op gaan zal het bestuur zich opnieuw beraden op het vliegprogramma voor 2017 en alle reeds ingediende voorstellen worden daarin afgewogen en meegenomen.
Om u enig idee te geven wat er allemaal komt kijken geven we u een aantal elementen die hierbij een rol spelen; Nationale afspraken – Samenwerking met Afdeling 6 – Samenwerking met Afdeling 1 – De Nationale Kampioenschappen – Olympiade voorwaarden – WHzB & TBotB – de Duif condities – Vervoerscapaciteit – Beschikbare Losplaatsen – Rijtijdenbesluit enz.
Het leek ons verstandig u deze informatie te geven vooruitlopend op onze A.L.V. van de 25e .
Vriendelijke groet, namens het bestuur van Afdeling 5