Berichtgeving afd.12 inzake kortgeding

Geachte leden van afdeling 12 “De Kuststrook”

Op 23 juni jl. heeft de Kort-Geding-rechter uitspraak gedaan in het geschil tussen de Afdeling 5 en de Afdeling 12. Daarbij is de Afdeling 12 in het gelijk gesteld en is al hetgeen wat door de Afdeling 5 is ingebracht als niet relevant en zijnde onjuist, beoordeeld.

Dit betekent dat binnen 14 dagen na 23 juni 2015 de Afdeling 5 zich moet houden aan de uitspraak van het Beroepscollege van 8 april jl. en wel op straffe van een dwangsom van € 250,– per dag tot in eerste instantie een maximum van € 25.000,–.

Zoals bekend mag worden verondersteld heeft het Beroepscollege op 8 april jl. uitgesproken dat de situatie van de Afdeling 5 en 12 van voor 4 december 2014 hersteld moest worden.

Dat de burgerrechter nodig is geweest om duidelijk te maken dat je een uitspraak van de hoogste rechterlijke instantie binnen onze organisatie moet naleven en om dit af te dwingen is natuurlijk een kwalijke zaak. Echter, het kan niet zo zijn dat het bestuur van Afdeling 5 alle reglementen, die we met elkaar hebben gekozen om ons aan te houden, ‘aan zijn laars lapt’! Alle interne (dus binnen de NPO) maatregelen werden daarbij ook nog eens genegeerd! Dit handelen van het Bestuur van Afdeling 5 heeft enorme consequenties, waarvoor men blijkbaar bewust en met het volle verstand voor heeft gekozen. Wie zich brandt moet op ‘de blaren zitten’!

Het bestuur van Afdeling 12 wenst geen enkele liefhebber de dupe te laten worden van dit nalatige bestuurshandelen van Afdeling 5 en biedt de liefhebbers per direct spel binnen Afdeling 12! Berichtgeving daarover gaat per direct naar de verenigingen die het betreft.

Het bestuur van Afdeling 12 “De Kuststrook”

Bron: www.dekuststrook.nl