Bericht van het bestuur

– Graag willen we iedereen verzoeken om bij het inkorven en afslaan de kloklijsten te tekenen. Dit is een verplichte handeling en we zijn hier op aangesproken. We verwachten uw medewerking dan ook. Mocht u bij inkorven of afslaan snel weg moeten laat dit dan weten dan zullen de kloklijsten direct worden uitgeprint zodat ze getekend kunnen worden.

– 4 september is de jaarlijkse BBQ. Opgeven en afrekenen kan bij Corrie Jansen of Arie Bouwer, de kosten bedragen 12 Euro.

– Op vrijdag 18 september is de najaarsvergadering gepland. Wij gaan uit van uw aanwezigheid. Als bestuur denken we dat het goed is om met elkaar afgelopen seizoen te evalueren en mochten er voorstellen zijn kunnen we daar eventueel over stemmen en indien van toepassing meenemen naar de kring vergadering.