Ledenvergadering 19 februari 2016

UITNODIGING LEDENVERGADERING 19 FEBRUARI 2016

Hierbij nodigen wij de leden uit voor de ledenvergadering van PV Stormvogels.
Aanvang 20.00 uur.

AGENDA

1. Opening
2. Notulen najaarsvergadering 2015
3. Ingekomen stukken
4. Bespreking voorstellen voor Kring/Afdeling
5. Rondvraag
6. Sluiting